Australian Bherain Aur Hum By Nazir Naji

26 September, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nazir Naji,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Kya Koi Jaag Raha Hai? By Haroon Ur Rashid

25 September, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Kareena And Saif Ki Shahdi By Nazir Naji

25 September, 2012
(2) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nazir Naji,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Ho Jaye Ga Maloom By Haroon Ur Rasheed

22 September, 2012
(6) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Wady Kaya, Quran-O-Hadees Hoty Hain ? By Haroon Ur Rasheed

20 September, 2012
(1) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Kis Ke Jeet ? By Nazir Naji

20 September, 2012
(2) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nazir Naji,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Khuda Ka Khandan By Haroon Ur Rasheed

19 September, 2012
(2) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Bohat Mushkil Hai Dunya Ka Sawarna By Haroon Ur Rasheed

18 September, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Kya Mark Grassman Aam Lenay Pakistan Aaye Hain By Haroon Ur Rashid

17 September, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Haroon Ur Rashid,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,