Nusrat Javed

Imran Aur Sheikh Rasheed Ka Inzamam By Nusrat Javed

11 August, 2012
(2) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Sar Jhukaye Insaaf Hota Dekhiye By Nusrat Javed

10 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

2+2 Ka Natija 4 Hi Na Nikalay By Nusrat Javed

9 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Naik Aur Parsa Shakhs Ki Dang Ka Intizar By Nusrat Javed

8 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Imran Khan Kay Liye Ek Naseehat By Nusrat Javed

4 August, 2012
(2) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Amricyon Ka Qabile Atmad Khelarhi Kon Hay? By Nusrat Javed

3 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Zardari Ki Siyasi Barak By Nusrat Javed

1 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Barma Kay Musalmano Kay Gham Mein Ghulnay Walay By Nusrat Javed

28 July, 2012
(3) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Asal Masla Kuch Aur Hai By Nusrat Javed

27 July, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,

Kuch Aur Karna Paray Ga By Nusrat Javed

26 July, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Nusrat Javed,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , , ,