Ayaz Khan

Nawaz Sharif Khali Nahi Lotain Gay by Ayaz Khan

22 October, 2013
Comments Off on Nawaz Sharif Khali Nahi Lotain Gay by Ayaz Khan   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Nawaz Sharif Khali Nahi Lotain Gay by Ayaz Khan

Nawaz Sharif Khali Nahi Lotain Gay by Ayaz Khan
Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Nawaz Sharif Aur Imran Khan Ka Imtihan By Ayaz Khan

17 May, 2013
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Dekhain! Siyasat Bachti Hai Ya Riyasat By Ayaz Khan

18 December, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Hamein To Marna Hai…Qatil Yahoodi Ho Ya Apnay By Ayaz Khan

20 November, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Misbah ul Haq, Ab Jaan Chorh Deyn By Ayaz Khan

11 September, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Hamari Umeed, Hamaray Naujawan By Ayaz Khan

30 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Javed Hashmi Sahib! Aap Bhi? By Ayaz Khan

28 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Raja Mein Wo Baat Kahan? By Ayaz Khan

23 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

PML-N Nai Sita White Talash Karay By Ayaz Khan

9 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , , ,

Main Kaya Kahon ? By Ayaz Khan

7 August, 2012
(0) Comment   |  Print This Post Print This Post   |  Email This Post Email This Post   |    Share on Facebook  |  


Categories : Ayaz Khan,Urdu Columnists Tags : , , , , , , , , , , ,